Sunday, February 19, 2012

ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் திருக்கோயில் அஷ்டபந்தன மஹாகும்பாபிஷேகம் 29-01-2012


ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் மூலவர் வெள்ளி கவசம் சிறப்பு தரிசனம்


ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் மூலவர்


ஸ்ரீ பேச்சாயீ அம்மன்


ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் உற்ச்சவர்


திருக்கோயில் இராஜகோபுரம்


திருக்கோயில் இராஜகோபுரம்


ஸ்ரீ மதுரை வீர சுவாமி


திருக்கோயில் மஹாகும்பாபிஷேகம் யாக சாலை


திருக்கோயில் மஹாகும்பாபிஷேகம் யாக சாலை